Storitve

 • rušenje objektov
 • izkopi
 • prevozi v gradbeništvu
 • ureditev kanalizacije
 • urejanje okolice
 • izdelava betonskih in kamnitih škarp
 • urejanje strug in vodotokov
 • sanacije meteornih voda
 • pluženje lokalnih cest
 • ureditev gozdnih cest
 • zemlja za travo in vrt